TIBET A NEPÁL - NA STŘECHU SVĚTA POD MT. EVEREST

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

Od r. 2006 se dá do Tibetu dostat po jedinečné čching-chajské železnici, které místní přezdívají „cesta do nebes“. 80% trati leží v nadm. výšce přes 4 000 metrů. A právě touto železnicí se dostaneme na „střechu světa“, do Tibetu, kolébky jedinečných náboženství, země obrovských horských masivů, nekonečných bílých ledovců a několika nejvyšších vrcholů na světě. Říjen a listopad se v Tibetu považují za nejlepší měsíce pro návštěvu kvůli jasné a čisté obloze a největší šanci vidět himálajské osmitisícovky. Zároveň je zde již po vrcholné sezóně a tedy mnohem méně turistů. Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová. Upozorňujeme, že zájezd je náročnější, protože se několik dní stráví v nadm. výšce kolem 5000 metrů.

Program zájezdu:

1.den - Odlet z Prahy do Číny do Chengdu.
2.den - Přílet do CHENGDU , dle času příletu program. Večer transfer na nádraží a začínáme 36 hodinovou jízdu vlakem do tibetské Lhasy (4lůžková kupé).

Tibet a Nepál - na střechu světa pod Mt. Everest
ilustrační foto
 Tibet a Nepál - na střechu světa pod Mt. Everest
ilustrační foto

3.den - Celodenní přejezd vlakem Qinghajskou drahou do Lhasy , cestou překonáme nejvyšší bod v 5 072 m.
4.den - Ráno příjezd do Lhasy . Klášter DREPUNG - jeden z nejvýznamnějších a největších klášterů tibetské sekty Gelugpa. LHASA - prohlídka hlavního města Tibetu a centra lámaistického buddhismu: nejposvátnější tibetský chrám Džokhang (UNESCO) a ulice Barkhor - poutní okruh, kam míří poutníci z celého Tibetu .
5.den - LHASA : palác Potála (UNESCO) - bývalé sídlo dalajlámů. KLÁŠTER SERA - 2. největší a nejvýznamnější klášter tibetské sekty Gelugpa.
6.den - KLÁŠTER GANDÄN 4 300 metrů vysoko. Bývalé letní sídlo dalajlámů NORBULINKA (UNESCO).
7.den - Nejstarší tibetský KLÁŠTER SAMJE a sídlo prvních tibetských králů HRAD JUMBULAGANG.
8.den - Přejezd do Gyantse. Cestou uvidíme tyrkysově modré jezero YAMDROK-TSO a přejedeme průsmyk Gambala v nadm. výšce 4 990 metrů.
9.den - KLÁŠTER PALKHOR-ČCHÖDE s jednou z největších stúp v Asii. Město GYANTSE s mohutnou pevností. Přejezd do SHIGATSE a návštěva KLÁŠTERA TASHILINPO , jednoho z nejhonosnějších tibetských klášterů a sídlo pančenlamů.
10.den - Klášter SAKYA, který je označován za druhý Dunhuang, protože hostí sbírku více než 40 000 knih.
11.den - Přejezd k nejvýše položenému klášteru na světě RONGHPU (4 900 metrů) a prohlídka tohoto jedinečného kláštera. Zároveň se dostaneme do blízkosti hned několika osmitisícových vrcholů: Čo Oju, Mt. Everest, Lhotse a Makalu.
12.den - EVEREST BASE CAMP (5 200 metrů), pěšky cca 4 km do základního tábora pod nejvyšší horou světa Mt. Everestem. Přejezd pod nejnižší osmitisícovkou Šišapangma k nepálské hranici.
13.den - Přejezd přes hranice do zalesněného údolí Nepálu.
14.den - Celodenní výlet: BHATAPUR – jedno ze tří nepálských královských měst: náměstí Dattatraja se stejnojmenným chrámem, náměstí Taumádhi se dvěma chrámy (Bhairava a Njatapóla) s pětistupňovou pagodou, která je nejvyšší v údolí Káthmándú. Nejzachovalejší palácové náměstí Darbar.
15.den - Celodenní výlet v oblasti Káthmándú: chrám Pashupatinath (UNESCO) - centrum hinduismu se spalovacími gháty, nejvýznamnější poutní místo pro všechny hinduisty v Nepálu. Stúpa Bódhnáth, kde se soustředí většina tibetské emigrace, jsou zde uloženy Buddhovy ostatky. Tzv. Opičí chrám se stúpou Swayambhunath – nejstarší stúpa v Nepálu (UNESCO). Večer nebo 16. den ráno odlet.
16.den - Přílet do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
613-01 19.10. - 03.11.2019 91 990 Kč

Cena zahrnuje:

Letenku Praha - Chengdu a Kathmandu - Praha, vlak Chengdu - Lhasa (4lůžková kupé), veškeré transfery a dopravu autobusem nebo minibusy, případně jeepy, místního (tibetský a nepálský) a českého průvodce, 11-12x ubytování dle programu (většinou hotely kategorie 3*, 1x ubytovna v oblasti kláštera Rongpu pod Everestem), vstupy dle programu, povolení pro vstup do Tibetu, 11-12x polopenzi (během jízdy vlakem bez stravy).

Cena nezahrnuje:

vízum do Číny (budeme včas informovat, spropitné, vízum do Nepálu - uděluje se na hranicích, cena cca 25 USD).

Příplatky:

1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 16600 Kč), pojištění léčebných výloh a storna do 80 000 Kč (příplatek: 1660 Kč).

Slevy:

Sleva 2000 Kč / os. při přihlášení do 28.2.2019..


Kompletní přehled našich zájezdů do Číny najdete na našich webových stránkách Čína-zájezdy.