OSTROV TAIWAN - LETECKY

VZDÁLENÉ ZEMĚ 2019

Zájezd Ostrov Taiwan lze spojit se zájezdem Východní Čína, Šanghaj a Žluté hory.

Program zájezdu:

1.den - Odlet z Prahy s přestupem do Taipei .
2.den - Přílet na ostrov TAIWAN (bývalá Formosa). Začátek prohlídky hlavního města TAIPEI : National Taiwan Memorial Hall, buddhistický chrám Longshan, vyhlídka na město z Taipei 101 v době západu slunce.

 

3.den - prohlídky hlavního města TAIPEI : Sunjatsenova pamětní síň. Opustíme Taipei a přejedeme do pohoří ALISHAN s fotozastávkami.
4.den - NP ALISHAN: výjezd vláčkem na místo, odkud se pozoruje nezapomenutelný východ slunce, sestup pak pěšky (cca 1 hod. chůze z kopce), túra v NP YUSHAN, 2-3 hodinová cesta pod nejvyšší horou Taiwanu. Přesun k SUN-MOON LAKE (Sluneční a Měsíční jezero), cestou fotozastávky a návštěva čajové plantáže. Západ slunce z pagody CHI-EN.
5.den - 2-3 hodinová pěší túra na HEHUANSHAN (3 275 mnm., cca 270 metrů převýšení). Přejezd do oblasti NP TAROKO.
6.den - Dolní část NP TAROKO se dvěma kratšími pěšími trasami: SHAKADANG a BAYIANG, obě na cca 2 hodiny (obě nenáročné).
7.den - Přejezd podél pobřeží Tichého oceánu se zastávkou u QINGSHUI CLIFFS. Procházka k vodopádu AOHUA s možností koupání přímo u vodopádu (vycházka není náročná) a zastávka v NANFANGAO s možností koupání v oceánu. Dojezd do Taipei .
8.den - Brzy ráno odjezd z Taipei do NP YANGMINGSHAN a YEHLIU, sopečná krajina přímo u Tichého oceánu. Ve večerních hodinách odlet do ČR.
9.den - Přílet do Prahy.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
618-01 21.11. - 29.11.2019 69 990 Kč

Cena zahrnuje:

letecká přeprava Praha-Taipei a zpět vč. letištních tax, doprava minivany po Taiwanu, česky hovořící průvodce, 7x ubytování v hotelích 3* (2lůžk. pokoje s vl. přísl.), 7x polopenze (snídaně + oběd nebo večeře), vstupy dle programu.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 80 000 Kč (příplatek: 1150 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení - na vyžádání v CK.


Kompletní přehled našich zájezdů do Číny najdete na našich webových stránkách Čína-zájezdy.