PALÁCE, ZÁMKY, HRADY A ZAHRADY ANGLIE + LONDÝN

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Tento zájezd je určen i pro ty z Vás, kteří již Londýn navštívili a chtěli by poznat další zajímavá místa jižní Anglie, zvláště majestátní honosné aristokratické a královské paláce, při kterých se nachází také velice pěkné zahrady a parky.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v ranních hod. Nocleh ve Francii.
2.den - Odjezd časně ráno, příjezd do Anglie . Zastávka v malebném městečku RYE – starobylé opevněné městečko s pitoreskními uličkami. Návštěva BODIAM CASTLE – pohádkový hrad ze 14. století obehnaný vodním příkopem, který se řadí k nejromantičtějším v Anglii . Poté prohlídka jedinečného města BRIGHTON oblíbeného letoviska anglických aristokratů, jehož hlavní atrakcí je výstřední „orientální“ Royal Pavilion prince regenta.

Paláce, zámky, hrady a zahrady Anglie + Londýn
ilustrační foto
 Paláce, zámky, hrady a zahrady Anglie + Londýn
ilustrační foto

3.den - Návštěva aristokratického sídla BLENHEIM PALACE (UNESCO) – vrcholné dílo baroka v Anglii , které bylo postaveno pro vítěze bitvy u Blenheimu, J. Churchilla. Kromě paláce má toto skvostné sídlo i nádherný park a zahrady. OXFORD - staré univerzitní město s mnoha starobylými kolejemi a monumentální architekturou. Projížďka po náhorní vápencové plošině, kraji COTSWOLDS, který oplývá rozkošnými středověkými domy z místního vápence.
4.den - WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Následuje prohlídka západního okraje LONDÝNA , kde navštívíme HAMPTON COURT – jeden z nejvýznamnějších paláců Anglie, jehož exteriér představuje směsici tudorovského a anglického baroka. Pýchou paláce jsou též pečlivě obnovené barokní zahrady se vzácnými rostlinami a geometricky řešenými záhony. Dále Královské botanické zahrady KEW GARDENS (UNESCO) s nejucelenější botanickou sbírkou na světě - tisíce druhů vzácných a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská pagoda....
5.den - LONDÝN – devítihodinová prohlídka metropole, možnost navštívit mnohá atraktivní místa, jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství (UNESCO), Hyde Park s proslulým řečnickým koutkem, centrum City s katedrálou sv. Pavla, Tower aj. Večerní přejezd kanálu La Manche.
6.den - Návrat do ČR v podvečerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
414-01 20.08. - 25.08.2019 9 990 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic a Hradce Králové

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, přejezd přes kanál La Manche, průvodce, 4x ubytování – 1x v hotelu, 3x v soukromí (dvoulůžkové pokoje), 3x polopenzi.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč).


Chcete-li si před zájezdem přečíst zajímavosti o Londýnu, navštivte naše pomocné stránky Info Londýn. Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Souhrnné zájezdy do Londýna najdete i na stránkách Londýn-zájezdy.